Cắt

Công đoạn cắt vải sẽ bao gồm các quá trình:

1. Trải vải

Hình ảnh công nhân đang trải vải để cắt 

Đa phần xưởng may gia công đều trải vải theo phương pháp thủ công. Chúng tôi cũng làm các thao tác tương tự: trải sơ đồ cần trải lên bàn cắt để xác định chiều dài của sơ đồ trước để đảm bảo các lớp vải không bị ngắn hơn so với chiều dài sơ đồ. Tùy theo loại vải và quy định kỹ thuật của xưởng may gia công mà chiều dài lớp vải sẽ dài hơn chiều dài sơ đồ mỗi đầu.

Bước tiếp theo đó là:trải từng lớp vải theo chiều dài đã lấy dấu trên bàn cắt. Số lớp vải cần trải dựa vào số liệu được đưa ra từ trước. Khi trải vải cơ sở may mặc phải chú ý giữ cho một bên biên vải bằng nhau, canh giữ sợi vải luôn thẳng và song song với biên. 

2. Đánh dấu vị trí lỗi

Các công nhân đang đánh dấu vị trí lỗi để sản phẩm được hoàn thiện 

Để thuận tiện cho xưởng may gia công trong việc tìm và thay các chi tiết lỗi sau khi cắt thì trong quá trình trải từng lớp nên đánh dấu vào vị trí lỗi bằng cách đặt giấy vào.

3. Trải sơ đồ

Sau khi trải đủ các lớp theo yêu cầu điều tiếp theo xưởng may gia công cần làm là trải sơ đồ lên cùng, biên chính sơ đồ trùng với biên chính của vải. Đơn vị may nên cố định sơ đồ lên bàn vải.

4. Cắt vải

Chúng tôi có đầy đủ hệ thống máy may, máy cắt công nghiệp 

 Sử dụng các thiết bị để cắt các chi tiết của sản phẩm đã được xoa phấn định hình trên bề mặt vải bao gồm: cắt phá, cắt gọt, cắt vòng.

Video