Công ty đạt mốc 6 chuyền, 300 lao động

Ngày 10/8/2018, Công ty TNHH may mặc Hoàng Tùng thành lập chuyền 06.

Công ty chính thức chạm mốc 300 lao động, 6 chuyền may jacket và quần âu

Video