Công ty khánh thành nhà máy mới và đạt mốc 08 chuyền, 380 công nhân

Ngày 12/2/2019, Công ty TNHH may mặc Hoàng Tùng đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy mới trên diện tích 10.000m, quy mô 700 công nhân. Hiện tại, công ty đã có 8 chuyền sản xuất và 380 công nhân.

Video