Dự án mở rộng nhà máy may Hoàng Tùng

Dự án mở rộng nhà máy may Hoàng Tùng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương theo quyết định số 880/QD-UBND ngày 13/3/2018.

Dự án được mở tại ngã 5 đường Nghi Sơn - Sao Vàng, cách cơ sở 1 200m, dự kiến đi vào hoạt động tháng 10/2018. Công suất khi tuyển đủ là 700 công nhân.

Video