Hoàn thiện - đóng gói

  • Ủi được coi là một khâu quan trọng trong sản xuất công nghệ hàng may mặc.
  • Ủi là quá trình tạo hình dạng cho một chi tiết hay toàn bộ sản phẩm quần áo trong trạng thái nhiệt ẩm dưới tác dụng của một trạng thái bề mặt.
  • Nhờ công đoạn ủi mà sản phẩm có khuyết tật nhỏ trong khi may có thể sửa chữa được và làm đẹp thêm lên.
  • Có 3 loại hình ủi chính: Ủi nhiệt – Ủi hơi nước – Ủi kết hợp nhiệt và hơi nước.
  • Đóng gói: theo parking list, tỉ lệ, phối màu, phối cỡ chính xác mà khách hàng yêu cầu

Video