Thiết kế - Giác sơ đồ

Xây dựng sơ đồ là công việc ban đầu của quá trình làm mẫu. Việc xây dựng sơ đồ giác mẫu khoa học sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí như: Vải, nhân công và giấy giác mẫu (giấy giác sơ đồ vi tính hay còn gọi là giấy in sơ đồ vi tính)

 

I. Khái niệm : 

Dùng các chi tiết mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết sản phẩm sắp xếp lên 1 tờ giấy 

có khổ giấy tượng trưng cho khổ vải và chiều dài xác định trước nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ 
thuật và tiết kiệm được nhiều nguyên phụ liệu  nhất 

 

II. Các yêu cầu chung khi giác sơ đồ : 
 Để thực hiện giác sơ đồ tốt, cần chú ý các yêu cầu sau : 

-  Tính chất nguyên phụ liệu 
-  Định mức giác sơ đồ ban đầu : dài sơ đồ, rộng sơ đồ  
-  Số lượng cỡ vóc, số lượng chi tiết trên sơ đồ 
-  Đảm bảo độ vuông góc của sơ đồ ( sơ đồ phải là hình chữ nhật) 
-  Khổ sơ đồ phải nhỏ hơn khổ vải từ 1-2 cm tùy từng loại biên vải để đảm bảo an toàn 

trong khi cắt 

-  Phải đảm bảo các yêu cầu  kỹ  thuật ( canh sợi  và  hướng sợi  ghi trên mẫu, các chi  tiết 

cần đối xứng không được đuổi chiều nhau, các chi tiết trên cùng 1 sản phẩm phải được 
xếp dặt cùng chiều...) 

-  Phải biết  được những chi tiết  nào có  thể sai  lệch  được để giác sơ đồ đạt hiệu quả cao 

nhất 

-  Sơ đồ không có những khoảng trống bất hợp lí 

 

Video