Hoàn thiện – đóng gói

Hoàn thiện – đóng gói

  • Ủi được coi là một khâu quan trọng trong sản xuất công nghệ hàng may mặc.
  • Ủi là quá trình tạo hình dạng cho một chi tiết hay toàn bộ sản phẩm quần áo trong trạng thái nhiệt ẩm dưới tác dụng của một trạng thái bề mặt.
  • Nhờ công đoạn ủi mà sản phẩm có khuyết tật nhỏ trong khi may có thể sửa chữa được và làm đẹp thêm lên.
  • Có 3 loại hình ủi chính: Ủi nhiệt – Ủi hơi nước – Ủi kết hợp nhiệt và hơi nước.
  • Đóng gói: theo parking list, tỉ lệ, phối màu, phối cỡ chính xác mà khách hàng yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *